Välkommen till STÖDET

STÖDET bildades 2004 och består idag av 6 lokalföreningar och ett sammanhållande förbund. 

STÖDET är till för alla som på något sätt drabbats av lungcancer. Inte bara sjuka och anhöriga blir medlemmar i vår förening. Även läkare, sköterskor och andra intresserade stöder oss.

STÖDET är en förening för dem som har lungcancer i sina liv. I första hand gäller det patienter och deras anhöriga. Medicinens framsteg gör att vi är en grupp som växer. Fler och fler kan leva med lungcancer som en kronisk, men kontrollerbar, sjukdom. Och vi mår bättre tillsammans.

Förutom att våra medlemmar stöttar varandra, arbetar vi också för att öka kunskapen om lungcancer. Vi anordnar seminarier, arbetar opinionsbildande och främjar vårdutveckling, omsorg och forskning kring lungcancer.

Vår verksamhet är helt ideell och går i första hand ut på att hjälpa dig som är sjuk eller anhörig genom den tunga behandlingstiden. Vi har själva behandlats med cystostatika, opererats och fått strålning. Vi vet hur svårt det känns.

Efter diagnos och behandling dyker det säkert upp nya frågor som du vill dryfta. Då finns vi här för dig. Så småningom kanske du vill hjälpa andra genom att själv bli kontaktperson. Hör av dig till oss, så berättar vi hur det går till.

Annons